top of page

ПОЉОПРИВРЕДНО

ХЕМИЈСКА ШКОЛА

ОБРЕНОВАЦ

1/9
Добродошли
у
Пољопривредно-хемијску школу

Добро дошли на интернет презентацију
Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу.
Наша идеја је да Вам дамо све информације о нама данас, а да нам ви помогнете сугестијама, примедбама и предлозима, како бисмо били бољи сутра.

Овде можете наћи основне информације о школи, образовним профилима, наставним програмима али и сазнати нешто више о актуелним дешавањима у школи, путовањима, постигнућима и успесима ученика и наставника.

Уживајте у обиласку!

Директор школе 
Драгољуб Златановић, 
дипломирани машински инжењер 

Орден Светог владике Николаја

На интернет презентацији Српске православне цркве објављења је вест о додели ордена Светог владике Николаја. Кликом на фотографију можете погледати извештај о овом догађају.

 

 

 

У секретаријату Школе се попуњава Захтев за издавање дупликата/уверења сведочанства и/или дипломе. Захтев се попуњава ЛИЧНО. У захтеву је тачно и јасно описана процедура оглашавања неважећим изгубљеног документа и процедура уплате републичке административне таксе.

1. Сведочанство или диплому огласити неважећим на следећи начин:

ЈП „Службени гласник“ (оглашавање кошта 405,00 динара по документу) у свим малопродајним објектима ЈП Службени гласник у Београду и другим градовима Србије.

Детаљније информације о начину оглашавања можете пронаћи на

http://www.slglasnik.com/tekstovi-pravnih-lica-veliki-oglasi

2.Уплатити административну таксу: прималац Буџет РС,

сврха: републичка административна такса 

жиро-рачун број 840-742221843-57

позив на број 97  56-014

износ за уплату 870,00 динара по једном документу.

 

Рок издавања уверења је осам дана од дана подношења захтева са доказима под тачком 1. и 2.

Кликом на иконице можете преузети Захтев

Издавање дупликата сведочанстава и дипломе

АДРЕСА И ТЕЛЕФОН

Пољопривредно-хемијска школа

Милоша Обреновића 90

11500 Обреновац

Телефон: 011 8721 375 

office@polj-hemskola.edu.rs

ПИБ 101213357

Матични број 07506589

ЦРФ 01826

Лице за заштиту података о личности

Снежана Станојевић, дипл. правник

zplphs@gmail.com

Телефон: 011 8721 375, локал 3

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
bottom of page