Пољопривредно-хемијска школа

Милоша Обреновића 90

11500 Обреновац

Телефон: 011 8721 375 

office@polj-hemskola.edu.rs

ПИБ 101213357

Матични број 07506589

ЦРФ 01826

Лице за заштиту података о личности

Снежана Станојевић, дипл. правник

zplphs@gmail.com

Телефон: 011 8721 375, локал 3