Пољопривредно-хемијска школа

Милоша Обреновића 90

11500 Обреновац

Телефон: 011 8721 375 

office@polj-hemskola.edu.rs

ПИБ 101213357

Матични број 07506589

ЦРФ 01826