ПОЉОПРИВРЕДНО

ХЕМИЈСКА ШКОЛА

ОБРЕНОВАЦ

ДОКУМЕНТА

На овој страници можете пронаћи документа везана за рад школе.
Кликом на назив документа можете погледати текст сваког документа.

Каталог уџбеника за први разред средње школе 

Каталог уџбеника за први разред средње школе - гимназија и средња стручна школа - општеобразовни предмети. Уџбеници ће се користити у настави од школске 2019/2020. године 

Нови и измењени прописи из области образовања

15. фебруара 2019. године проглашени су и донети нови и измењени закони и правилници из области образовања:

Општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања: