top of page

O ШКОЛИ

Назив: Пољопривредно-хемијска школа
Адреса: Милоша Обреновића 90, 11500 Обреновац
Телефон/факс: 011 8721 375
Факс: 011 8721 532
Радно време:
- Секретаријат школе, пријем странака у времену од 08:00 до 12:00 часова. Секретаријат школе ради само у преподневној смени
- Настава се одвија у једној смени, смене се мењају недељно - часови у првој смени почињу од 07:15 часова, часови у другој смени почињу од 13:30 часова

- ПИБ 101213357
- Матични број школе 07506589
- Електронска пошта office@polj-hemskola.edu.rs 

 

Основна делатност:
- Образовање и оспособљавање ученика у образовним профилима III и IV степена у два подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија, неметали.
- Образовање ванредних ученика кроз доквалификацију и преквалификацију у образовним профилима III и IV степена у два подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија, неметали.

Простор:
За реализацију образовно-васпитног рада користе се учионице, кабинети и лабораторије које се налазе у старој и новој згради школе.
- 24 учионице
- Специјализоване учионице за биологију, математику и физику, друштвене науке и стране језике
- Лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета
- Кабинети за пољопривредну групу предмета, рачунарство и информатику, пољопривредну технику
- Мултимедијални кабинет
- Фискултурна сала и спортски терени
- Библиотека са читаоницом
- Ученички клуб
- Пекара

За ученике су обезбеђени бесплатни санитарни прегледи који су им неопходни и обавезни за похађање практичне и блок наставе.

На школском огледном имању које се налази у селу Грабовац, удаљеном око 7 километара од Обреновца, обавља се део праксе и практичне наставе за образовне профиле у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране. 

На површини од око 85ха налазе се засади разних биљних култура, воћњак, повртњак, виноград, цветне површине, парковске површине, пластеници, стакленик, винарија, две учионице и штала. На имању се налази сва потребна пољопривредна механизација; два трактора, прикључне машине, хидраулична рото балирка, аутоматска музилица за краве, хидрауличне маказе за орезивање, ручни алат.
Посебно смо поносни на ветеринарску амбулатну, која је комплетно опремљена. Ова амбуланта је уједно и амфитеатар у коме се одржавају часови и по потреби стручна предавања. 

Историјат:
Пољопривредно-хемијско школство у Обреновцу постоји од 1977. године када се реформом  први пут јавља пољопривредна и хемијско-технолошка струка. Након осам година, 1985. године, Образовни центар у Обреновцу се, у оквиру нове реформе школства, дели на две школе, Школски центар „27. март“ и Образовни центар „Буда Давидовић“. Пољопривредно –хемијска струка је припала Школском центру.

09. октобра 1990. године одлуком Окружног суда у Београду, Пољопривредно-хемијска школа „почиње свој самостални живот“ и у октобру 2010. је прославила 20 јубиларних година.

Запослени: 
Списак запослених можете погледати кликом на страници ЗАПОСЛЕНИ 

 

bottom of page