Техничар за заштиту животне средине

Подручје рада:
Хемија, неметали
Образовни профил:
Техничар за заштиту животне средине
Степен стручне спреме: 4. степен

 

 

      Техничар за заштиту животне средине, након школовања је оспособљен да мери и прати загађење животне средине. Контролише рад са штетним и отпадним материјама, води рачуна о технологији правилног одлагања, складиштења и рециклаже отпадних материја. 
     Врши испитивања воде, ваздуха и тла ради припреме за њихово пречишћавање. Испитивања могу бити физичка, хемијска, микробиолошка и токсиколошка (присуство отровних материја). Стара се о примени прописа, сређује и анализира податке о степену загађења животне средине и прослеђује их надлежним установама, које по потреби предузимају одговарајуће мере. Ради на терену као и у затвореном простору, лабораторијама.

  • изучава физичко-хемијске  и биолошке процесе који угрожавају и деградирају животну средину;

  • мери и анализира параметре загађења животне средине;

  • спроводи превентивне и заштитне мере у циљу очувања животне средине;

  • поштује и примењује начела одрживог развоја;

  • развија еколошку свест.

    Истовремено, ученици се упознају са могућностима како се обнавља загађено тле, вода и ваздух, и са савременим методама и техникама у области заштите животне средине.

    Техничари за заштиту животне средине запошљавају се у хемијској индустрији, пољопривреди и шумарству, аквакултури, прехрамбеној и текстилној индустрији, саобраћају, агенцији за заштиту животне средине или могу наставити школовање на сродним факултетима и високим струковним школама. 

1/4

© 2018 by Secondary School of Agriculture and Chemistry Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now