УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

На основу одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја о упису ученика у први разред школске 2020/2021. године, Пољопривредно-хемијска школа обавештава заинтересоване ученике о образовним профилима и броју места за које могу конкурисати: 

Подручје рада: пољопривреда, производња и прерада хране 

BGOB SC 4A07S ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР - 30 УЧЕНИКА - 4 ГОД

BGOB SC 4A03S ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР - 30 УЧЕНИКА - 4 ГОД

BGOB SC 3A23S ПЕКАР - 15 УЧЕНИКА - 3 ГОД

BGOB SC 3A28S МЕСАР - 15 УЧЕНИКА - 3 ГОД 

BGOB SC 3A15S РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ - 15 УЧЕНИКА - 3 ГОД

BGOG SC 3A19S ЦВЕЋАР-ВРТЛАР - 15 УЧЕНИКА - 3 ГОД

Подручје рада: хемија, неметали

BGOB SC 4F34S ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 30 УЧЕНИКА - 4 ГОД

BGOB SC 4F35S ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ - 30 УЧЕНИКА - 4 ГОД

 

08. јул 2020. године - распоред ученика по школама, смеровима гимназија, образовним профилима​

09. и 10. јул 2020. године - УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - ПРВИ УПИСНИ КРУГ , у времену од 08:00 до 15:00 часова​

13. јул 2020. године - УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - ДРУГИ УПИСНИ КРУГ, у времену од 08:00 до 15:00 часова 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС: 

      Ученици који након полагања завршног испита и попуњавања листе жеља буду распоређени у Пољопривредно-хемијску школу, у првом и другом уписном кругу, при упису достављају следећа оригинална документа: 

   1. Пријава за упис

   2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи.

   3. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за одабрани образовни профил

           Напомињемо да ученици, који су распоређени у горе наведене профиле, и њихови родитељи/законски заступници, упис од ове школске године могу да обаве на један од следећа два начина:

     1. коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности

                 или

     2. непосредно у школи, када подносе прописану документацију.

ДЕТАЉАН КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 - Провера листе жеља од стране ученика у основним школама недеља 05.07.2020.  од 08.00 

 

 - Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки недеља 05.07. од 08.00-15.00 

 

 - Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном -  понедељак 06.07.2020.  до 12.00 

 - Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама - среда 08.07.2020.  до 24.00 

 - Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу  - четвртак 09.07.2020. до 08.00 

 

 - Упис ученика у средње школе - први уписни круг - четвртак-петак 09. и 10.07.2020. од 08.00 до 15.00

 

 - Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг  - четвртак 09.07.2020. од 08.00 до15.00 

 

 - Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга  - субота 11.07.2020. до 24.00 

 

 - Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу  - субота 11.07.2020.  до 24.00 

 

 - Упис ученика у средње школе - други уписни круг -  понедељак 13.07. 08.00-15.00 

© 2018 by Secondary School of Agriculture and Chemistry Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now