ОБАВЕШТЕЊЕ

Распоред полагања испита за ванредне ученике  у јануарском испитном року школске 2020/2021. 

Распоред полагања матурског испита за ванредне ученике у јануарском испитном року школске 2020/2021. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за ванредне ученике за полагање испита у јануарском испитном року школске 2020/2021. године почиње у понедељак 04.01.2021. и траје до среде 06.01.2021. године. 

Испити се могу пријавити на следећи начин:

1. Попуњавањем пријаве и слањем попуњене пријаве и доказа о извршеној уплати на office@polj-hemskola.edu.rs

у .PDF, .JPG или .PNG формату

Распоред консултација са ванредним ученицима у школској 2020/2021. години можете погледати кликом на иконицу.

Консултације је могуће обавити на два начина:

1. У школи, у терминима приказаним на распореду 

2. Online - обраћањем школи, путем електронске поште на

office@polj-hemskola.edu.rs 

Пријављивање испита је могуће обавити на следеће начине: 

- Попуњавањем пријаве (кликом на иконицу) и слањем попуњене пријаве и доказа о извршеној уплати на office@polj-hemskola.edu.rs

у .PDF, .JPG или .PNG формату

или

- Достављањем попуњене пријаве и доказа о уплати у секретаријат школе 

Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2020/2021. године и подаци за попуњавање уплатнице за ванредне ученике:
1. Прималац:

Име и презиме ванредног ученика, адреса
2. Сврха уплате: 
   - Упис године
   - Обнова године
   - Испит
   - Испит са писменим задатком
   - Испит са вежбама
   - Испит из практичне наставе 
   - Завршни испит
   - Матурски испит
3. Прималац:

Пољопривредно-хемијска школа

4. Износ: уписати износ у складу са сврхом уплате
5. Рачун примаоца:

840-1891666-18

Упис године:
​3300,00 
Обнова године:
​1100,00
Испит:
​650,00
Испит са писменим задатком:
​750,00
Испит са вежбама:
​1000,00
Завршни испит:
​1850,00
Матурски испит:
​2300,00 


Цене су изражене у динарима

Материјал за полагање испита за образовне профиле:

1. Ветеринарски техничар

2. Пољопривредни техничар

3. Техничар хортукултуре

4. Прехрамбени техничар

5. Хемијско-технолошки техничар

6. Хемијски лаборант

7. Техничар за заштиту животне средине

8. Техничар за индустријску фармацеутску технологију

9. Цвећар-вртлар

10. Пољопривредни произвођач

11. Руковалац-механичар пољопривредне технике

12. Пекар

13. Месар

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

      Пољопривреда, производња и прерада 
                                    хране: 
 • Ветеринарски техничар                                
 • Пољопривредни техничар
 • Техничар хортикултуре
 • Прехрамбени техничар
 • Месар
 • Пекар
 • Цвећар-вртлар
 • Произвођач прехрамбених производа
 • Пољопривредни произвођач
 
                     Хемија, неметали:
 • Хемијско-технолошки техничар
 • Хемијски лаборант
 • Израђивач хемијских производа
 • Техничар за заштиту животне средине
 • Техничар за индустријску фармацеутску технологију

 1. УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Само средња школа која је верификована за одређене образовне профиле, може да врши преквалификацију и доквалификацију.
Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.
Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

Школа врши упис ради стицања стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди наставничко веће школе.


Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.


Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и доквакификације у школу у току школске године.


Директор школе након донете одлуке наставничког већа о признању предмета и полагању допунских испита доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, стручне предмете који су утврђени ученику да полаже, по редоследу разреда, обавеза полагања завршног испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.
Документа потребна за упис:
- Молба
- Оверене фотокопије сведочанства и дипломе о завршеној средњој школи
- Извод из матичне књиге рођених 

2. УПИС УЧЕНИКА РАДИ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА 


Лица која су започела раније стицање средњег образовања и исто из одређених разлог прекинуло, имају право на наставак започетог образовања у истом трајању.
Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31. августа да би завршио започето образовање у истом трајању. 


Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни разред. 


Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи, тако што упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним планом који је ученик почео да савлађује. 
Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.
Документа потребна за упис:
- Молба
- Сведочанство или ђачка књижица о завршеном разреду средње школе 
- Извод из матичне књиге рођених

© 2018 by Secondary School of Agriculture and Chemistry Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now