РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

Распоред полагања испита допуна распореда полагања испита за ванредне ученике у априлском року школске 2019/2020. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава за полагање ванредних испита у априлском року школске 2019/2020. године

Пријава почиње у понедељак 25.05.2020. и траје до среде 27.05.2020.

Пријава се врши електронским путем.

 

Пријаву, која мора да садржи следеће податке:

 

„Презиме и име ванредног ученика:_______________________________

Датум рођења ванредног ученика:________________________________

Место рођења ванредног ученика:_________________________________

Образовни профил:__________________________________________

________________________________________________________________

Пријављујем полагање следећих испита:

 1. ______________________________________

 2. ______________________________________

 3. ______________________________________

 4. ______________________________________“

послати на email адресу школе

office@polj-hemskola.edu.rs

Инструкције за уплату трошкова за полагање испита можете прочитати на десној страни екрана.

Доказ о уплати скенирати или фотографисати и послати на

email адресу школе

office@polj-hemskola.edu.rs

Кликом на иконицу можете преузети бланко образац пријаве, попунити и послати на email адресу школе (скениран, фотографија или попуњени PDF)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

У складу са Закључком Владе РС број 05 број 53-2561/2020 од 16.03.2020. године у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија  обустављен је рад са странкама путем непосредног контакта.

Одлаже се, до даљег, пријава и полагање испита у априлском року школске 2019/2020. године. Овај рок ће бити надокнађен по окончању ванредног стања и нормализације рада школе.

У наредном периоду, уколико желите да ступите у контакт са школом можете нам писати на мејл школе 

office@polj-hemskola.edu.rs

Име и презиме, образовни профил за који се школујете, разред који похађате, назив предмета који желите да полажете и сва питања која желите да питате. Молимо Вас да у складу са решењем пратите испите које полажете. 

Након тога ступићемо у контакт са Вама. 

                                       

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

Распоред полагања завршних и матурских испита за ванредне ученике у јануарском року школске 2019/2020. године 

ПРИЈАВА ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

Пријава ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ испита за полагање у јануарском року школске 2019/2020. године, почиње у петак, 24.01.2020. године и траје до понедељка 27.01.2020. године. 

Пријава се обавља у секретаријату школе у времену од 08:00 до 12:00.

Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у обраду. 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ЈАНУАРСКИ РОК ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ и РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР И ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

Пријава испита за полагање у јануарском року школске 2019/2020. године, почиње у петак, 10.01.2020. године и траје до уторка 14.01.2020. године. 

Пријава се обавља у секретаријату школе у времену од 08:00 до 12:00.

Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у обраду. 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Пријава испита и пријава завршних и матурских испита за ванредне ученике за полагање новембарском испитном року школске 2019/2020. године почиње у петак 08.11.2019. године и траје до среде 13.11.2019. године.

Пријаве се обављају у секретаријату школе у времену од 08:00 до 12:00 сати.

НАПОМЕНА: Понедељак, 11.11.2019. године, школа не ради због обележавања државног празника, Дана примирја у Првом светском рату.

ПРИЈАВА ДОПУНСКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ

Пријава допуснких испита за редовне ученике за полагање у новембарском испитном року школске 2019/2020. године почиње у петак 08.11.2019. године и траје до среде 13.11.2019. године.

Пријаве се обављају у секретаријату школе у времену од 08:00 до 12:00 сати.

НАПОМЕНА: Понедељак, 11.11.2019. године, школа не ради због обележавања државног празника, Дана примирја у Првом светском рату.

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

      Пољопривреда, производња и прерада 
                                    хране: 
 • Ветеринарски техничар                                
 • Пољопривредни техничар
 • Техничар хортикултуре
 • Прехрамбени техничар
 • Месар
 • Пекар
 • Цвећар-вртлар
 • Произвођач прехрамбених производа
 • Пољопривредни произвођач
 
                     Хемија, неметали:
 • Хемијско-технолошки техничар
 • Хемијски лаборант
 • Израђивач хемијских производа
 • Техничар за заштиту животне средине
 • Техничар за индустријску фармацеутску технологију

 1. УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Само средња школа која је верификована за одређене образовне профиле, може да врши преквалификацију и доквалификацију.
Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.
Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

Школа врши упис ради стицања стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди наставничко веће школе.


Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.


Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и доквакификације у школу у току школске године.


Директор школе након донете одлуке наставничког већа о признању предмета и полагању допунских испита доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, стручне предмете који су утврђени ученику да полаже, по редоследу разреда, обавеза полагања завршног испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.
Документа потребна за упис:
- Молба
- Оверене фотокопије сведочанства и дипломе о завршеној средњој школи
- Извод из матичне књиге рођених 

2. УПИС УЧЕНИКА РАДИ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА 


Лица која су започела раније стицање средњег образовања и исто из одређених разлог прекинуло, имају право на наставак започетог образовања у истом трајању.
Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31. августа да би завршио започето образовање у истом трајању. 


Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни разред. 


Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи, тако што упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним планом који је ученик почео да савлађује. 
Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.
Документа потребна за упис:
- Молба
- Сведочанство или ђачка књижица о завршеном разреду средње школе 
- Извод из матичне књиге рођених

© 2018 by Secondary School of Agriculture and Chemistry Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now