ПОЉОПРИВРЕДНО

ХЕМИЈСКА ШКОЛА

ОБРЕНОВАЦ

ЗАПОСЛЕНИ

Директор
Драгољуб Златановић, дипломирани машински инжењер

Настава:
Организатор практичне наставе: 
Драган Куртешанин, дипломирани пољопривредни инжењер

Стручно веће за српски језик и књижевности и уметност:
1. Чолић Љиљана - српски језик и књижевност
2. Лазић Данијела - српски језик и књижевност
3. Веселиновић Мина - српски језик и књижевност

4. Драгана Живковић - српски језик и књижевност

5. Јовановић Андријана - српски језик и књижевност
6. Новаковић Душанка - ликовна култура 
7. Антолич Жељка -  музичка уметност

Стручно веће за стране језике:
1. Штајцар Кристина - енглески језик 
2. Симић Мирјана - енглески језик
3. Адамовић Јована- енглески језик
4. Радосављевић Милица - француски и латински језик

Стручно веће за математику, физику, рачунарство и информатику
1. Матић Мирослав - математика
2. Радојичић Маја - математика

3. Ракинић Миле - аутоматска обрада података, математика
4. Милићевић Смиљка - физика
5. Читаковић Ристић Весна - рачунарство и информатика

Стручно веће за физичко васпитање:
1. Павловић Биљана
2. Петрашевић Небојша 
3. Мичев Филип

Стручно веће за историју, географију, устав и права грађана, филозофију и социологију:
1. Јањуш Радош - историја
2. Калоперовић Весна -  географија
3. Бабић Радина -  устав и права грађана,  социологија
4. Велимировић Миланка - филозофија, грађанско васпитање
5. Которчевић Слађана - веронаука
6.  Радован Станишић - веронаука

Стручно веће за хемију и технологију:
1. Радојичић Гордана -хемијско-технолошка група предмета

2. Томовић Јелена -хемијско-технолошка група предмета
3. Ранковић Јелена - хемијско-технолошка група предмета

4. Стојадиновић Теодора - хемијско-технолошка група предмета
5. Ђоковић Јована - хемија
6. Милосављевић Јован - хемијско-технолошка група предмета

7. Александрић Маријана - хемијско-технолошка група предмета

8. Милојевић Миља - хемијско-технолошка група предмета

9. Ристић Тања - хемијско-технолошка група предмета

10. Јаковљевић Марија - хемијско-технолошка група предмета

11. Радовановић Јелена - хемијско-технолошка група предмета

Стручно веће за пољопривреду
1. 
Станојевић Драгана - пољопривредна група предмета
2. Остојић Данка - пољопривредна група предмета
3. Тица Јасмина - пољопривредна група предмета
4. Ђорђевић Илона - пољопривредна група предмета
5. Арсенијевић Биљана - пољопривредна група предмета
6. Бучић Тања - пољопривредна група предмета
7. Вулетић Биљана - пољопривредна група предмета

8. Куртешанин Драган - пољопривредна група предмета
9. Манојловић Владимир - пољопривредна група предмета
10. Паучковић Александар - пољопривредна група предмета

11. Живановић Слободан - пољопривредна група предмета

 

Стручно веће за биологију и ветерину:
1. Вуковић Лидија - ветеринарска група предмета
2. Филиповић Мићовић Татјана - ветеринарска група предмета
3. Угарковић Жарко - ветеринарска група предмета
4. Радосављевић Владимир - ветеринарска група предмета
5. Протић Драгана - биологија

6. Бирчанин Бојана - ветеринарска група предмета

7. Филимоновић Светлана - ветеринарска група предмета

8. Милошевић Александра - ветеринарска група предмета


Стручно веће за производњу и прераду хране:
1. Бабић Весна - прехрамбена група предмета
2. Љубичић Татјана - прехрамбена група предмета
3. Тимотијевић-Ђаковић Гордана - прехрамбена група предмета
4. Јараковић Биљана - прехрамбена група предмета

Стручни сарадници, сарадници у настави, помоћни наставници:
1. Бабић Миљана - педагог

2. Лековић Милица - педагог
3. Вујчић Бранислав - библиотекар                
4. Стублинчевић Жељка - лаборант
5. Радојчић Јелена - лаборант

6. Богићевић Иван - помоћни наставник

7. Драгачевац Александар - помоћни наставник

8. Мик Ђорђе - помоћни наставник


Администрација: 
Секретар школе: Снежана Станојевић
Шеф рачуноводства: Кристина Ераковић/Марија Путник
Обрачунски службеник: Снежана Суботић
Техничар за одржавање информационих система: Ивана Тмушић

Техничко особље:
- Видосава Минић
- Снежана Синђелић
- Ана Васић
- Милена Јеремић
- Стана Драгићевић
- Милан Стевановић

- Исаиловић Славица

- Ранковић Драгана
- Миломир Максимовић
- Далиборка Максимовић