ЗАПОСЛЕНИ

Назив: Пољопривредно-хемијска школа
Адреса: Милоша Обреновића 90, 11500 Обреновац
Телефон/факс: 011 8721 375
Факс: 011 8721 532
Радно време:
- Секретаријат школе од 07:00 до 15:00
- Настава се одвија у једној смени, смене се мењају недељно - часови у првој смени почињу од 07:15 часова, часови у другој смени почињу од 13:30 часова

- ПИБ 101213357
- Матични број школе 07506589
- Електронска пошта office@polj-hemskola.edu.rs и phskola@gmail.com

 

Основна делатност:
- Образовање и оспособљавање ученика у образовним профилима III и IV степена у два подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија, неметали.
- Образовање ванредних ученика кроз доквалификацију и преквалификацију у образовним профилима ИИИ и ИВ степена у два подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија, неметали.

Простор:
За реализацију образовно-васпитног рада користе се учионице, кабинети и лабораторије које се налазе у старој и новој згради школе.
- 24 учионице
- Специјализоване учионице за биологију, математику и физику, друштвене науке и стране језике
- Лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета
- Кабинети за пољопривредну групу предмета, рачунарство и информатику, пољопривредну технику
- Мултимедијални кабинет
- Фискултурна сала и спортски терени
- Библиотека са читаоницом
- Ученички клуб
- Пекара

За ученике су обезбеђени бесплатни санитарни прегледи који су им неопходни и обавезни за похађање практичне и блок наставе.

На школском огледном имању које се налази у селу Грабовац, удаљеном око 7 километара од Обреновца, обавља се део праксе и практичне наставе за образовне профиле у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране. 

На површини од око 85ха налазе се засади разних биљних култура, воћњак, повртњак, виноград, цветне површине, парковске површине, пластеници, стакленик, винарија, две учионице и штала. На имању се налази сва потребна пољопривредна механизација; два трактора, прикључне машине, хидраулична рото балирка, аутоматска музилица за краве, хидрауличне маказе за орезивање, ручни алат.
Посебно смо поносни на ветеринарску амбулатну, која је комплетно опремљена. Ова амбуланта је уједно и амфитеатар у коме се одржавају часови и по потреби стручна предавања. 

Историјат:
Пољопривредно-хемијско школство у Обреновцу постоји од 1977. године када се реформом  први пут јавља пољопривредна и хемијско-технолошка струка. Након осам година, 1985. године, Образовни центар у Обреновцу се, у оквиру нове реформе школства, дели на две школе, Школски центар „27. март“ и Образовни центар „Буда Давидовић“. Пољопривредно –хемијска струка је припала Школском центру.

09. октобра 1990. године одлуком Окружног суда у Београду, Пољопривредно-хемијска школа „почиње свој самостални живот“ и у октобру 2010. је прославила 20 јубиларних година.

Запослени: 
Списак запослених можете погледати кликом на страници ЗАПОСЛЕНИ 

 

ЗАПОСЛЕНИ

Директор
Драгољуб Златановић, дипломирани машински инжењер

Настава:
Организатор практичне наставе: 
Драган Куртешанин, дипломирани пољопривредни инжењер

Стручно веће за српски језик и књижевности и уметност:
1. Чолић Љиљана - српски језик и књижевност
2. Лазић Данијела - српски језик и књижевност
3. Веселиновић Мина - српски језик и књижевност

5. Драгана Живковић - српски језик и књижевност
4. Новаковић Душанка - ликовна култура 
5. Антолич Жељка -  музичка уметност

Стручно веће за стране језике:
1. Поповић Гордана - енглески језик 
2. Штајцар Кристина - енглески језик
3. Радосављевић Милица - француски и латински језик 
4. Симић Мирјана - енглески језик

Стручно веће за математику, физику, рачунарство и информатику
1. Матић Мирослав - математика
2. Радојичић Маја - математика

3. Костић Марко - математика
3. Милићевић Смиљка - физика
4. Старчевић Тања - аутоматска обрада података
5. Читаковић Ристић Весна - рачунарство и информатика

Стручно веће за физичко васпитање:
1. Дилберовић Гордана
2. Петрашевић Небојша 
3. Павловић Биљана

4. Филип Мичев

Стручно веће за историју, географију, устав и права грађана, филозофију и социологију:
1. Јањуш Радош - историја
2. Калоперовић Весна -  географија
3. Бабић Радина -  устав и права грађана,  социологија
4. Велимировић Миланка - филозофија, грађанско васпитање
5. Которчевић Слађана - веронаука
6.  Радован Станишић - веронаука

Стручно веће за хемију и технологију:
1. Радојичић Гордана -хемијско-технолошка група предмета

2. Томовић Јелена -хемијско-технолошка група предмета
3. Ранковић Јелена - хемијско-технолошка група предмета

4. Стојадиновић Теодора - хемијско-технолошка група предмета
5. Животић Ана - хемија
6. Остојић Јована - хемија
7. Милосављевић Јован - хемијско-технолошка група предмета

8. Александрић Маријана - хемијско-технолошка група предмета

9. Милојевић Миља - хемијско-технолошка група предмета

10. Ристић Тања - хемијско-технолошка група предмета

Стручно веће за пољопривреду
1. 
Станојевић Драгана - пољопривредна група предмета
2. Остојић Данка - пољопривредна група предмета
3. Тица Јасмина - пољопривредна група предмета
4. Ђорђевић Илона - пољопривредна група предмета
5. Милошевић Александра - пољопривредна група предмета
6. Арсенијевић Биљана - пољопривредна група предмета
7. Бучић Тања - пољопривредна група предмета
8. Вулетић Биљана - пољопривредна група предмета

9. Куртешанин Драган - пољопривредна група предмета
10. Манојловић Владимир - пољопривредна група предмета
11. Паучковић Александар - пољопривредна група предмета

12. Живановић Слободан - пољопривредна група предмета

 

Стручно веће за биологију и ветерину:
1. Вуковић Лидија - ветеринарска група предмета
2. Филиповић Мићовић Татјана - ветеринарска група предмета
3. Угарковић Жарко - ветеринарска група предмета
4. Радосављевић Владимир - ветеринарска група предмета
5. Протић Драгана - биологија

6. Бирчанин Бојана - ветеринарска група предмета

7. Филимоновић Светлана - ветеринарска група предмета


Стручно веће за производњу и прераду хране:
1. Бабић Весна - прехрамбена група предмета
2. Љубичић Татјана - прехрамбена група предмета
3. Тимотијевић-Ђаковић Гордана - прехрамбена група предмета
4. Ћебић Снежана - прехрамбена група предмета
5. Јараковић Биљана - прехрамбена група предмета

Стручни сарадници, сарадници у настави, помоћни наставници:
1. Рамона Станојевић - педагог
2. Вујчић Бранислав - библиотекар                
3. Стублинчевић Жељка - лаборант
4. Радојчић Јелена - лаборант

5. Пејић Невена - лаборант

7. Богићевић Иван - помоћни наставник

8. Драгачевац Александар - помоћни наставник

9. Нешић Жељко - помоћни наставник


Администрација: 
Секретар школе: Снежана Станојевић
Шеф рачуноводства: Кристина Ераковић
Обрачунски службеник: Снежана Суботић
Административни службеник: Ивана Тмушић

Техничко особље:
- Видосава Минић
- Снежана Синђелић
- Ана Васић
- Милена Јеремић
- Стана Драгићевић
- Госпава Кукољ
- Милан Стевановић
- Мирко Минић

- Поповић Славица

- Исаиловић Славица

- Ранковић Драгана
- Миломир Максимовић
- Далиборка Максимовић

© 2018 by Secondary School of Agriculture and Chemistry Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now