ПОЉОПРИВРЕДНО

ХЕМИЈСКА ШКОЛА

ОБРЕНОВАЦ

ЗАВРШНИ И МАТУРСКИ ИСПИТ, ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ 

Образовни профил:

Техничар за заштиту животне средине,

4. степен стручне спреме

Теме за израду матурског рада, питања у оквиру изборног предмета, списак књижевних дела за полагање дела матурског испита из српског језика и књижевности

Образовни профил:

Техничар за индустријску фармацеутску технологију,

4. степен стручне спреме:

Теме за израду матурског рада, питања у оквиру изборног предмета, списак књижевних дела за полагање дела матурског испита из српског језика и књижевности