ЗАВРШНИ И МАТУРСКИ ИСПИТ, ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ,

ЈУНСКИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ 

Образовни профил:

Техничар за заштиту животне средине,

4. степен стручне спреме

Теме за израду матурског рада, питања у оквиру изборног предмета, списак књижевних дела за полагање дела матурског испита из српског језика и књижевности

Образовни профил:

Техничар за индустријску фармацеутску технологију,

4. степен стручне спреме:

Теме за израду матурског рада, питања у оквиру изборног предмета, списак књижевних дела за полагање дела матурског испита из српског језика и књижевности